Patch 3.6

25/08/16 06:43
the ghost of this game will died by new upgrade.sorry!!!!
16/09/16 19:15
it seems that all they are interested in is making money of the iranians ... they still haven't sorted the offside rule ... also the problem of the fans; surely its fairer if u deduct 1000 fans for a lose u should award the same if you want tho make it harder to get fans then add the same as you deduct decreasing as you climb up the rankings i.e 1000 for a win and the same if you lose level 1 to 5; 800 level 6 to 10; 600 level 11 to level 15; 400 level 16 to level 20 and level 21 and above 200
18/12/16 17:47
PierrotLL :

- Top 100 ranking!
- Level 21 buildings
- New premium packs
- For league levels higher than 23, tournaments will now start with 8 participants (instead of 16)
- 5% commission on player sold in auctions

cala boca
12/04/17 23:57
چرا حساب کاربریمو وارد میکنم بازیم نمیاد
14/04/17 08:10
Above means
Why losing Karbrymv I can not enter

So still makes no sense
19/12/18 09:39
Witajcie, pragnę wam przestawić piłkarskiego managera online(online.sokker.org) ,który niedawno obchodził swoje 14 urodziny. Może i wielu z was o nim słyszało, przygotowałem jednak troszkę dokładniejsze wiadomości na temat tej gry. Mam nadzieję że wklejając je tutaj nie łamię regulaminu tak więc zapraszam do krótkiej lekturki

Sokker Manager(online.sokker.org) - jest to darmowy manager piłkarski online, gra typu (MMOG). Jako jedna z pierwszych tego typu gier posiada wizualizacje meczów (3D i 2D).
Rozgrywka pozwala na objęcie stanowiska prezesa klubu piłkarskiego i kierowania nim etc.
Jako manager sam ustalasz skład jakim zagrasz w meczu ligowym, towarzyskim, a także masz szanse ustawić własną taktykę, oraz sam ustawiasz co chcesz trenować w danym sezonie.

>> Tak wygląda mecz(3D)
>> Tak wygląda ustawianie taktyki(przykład)

Historia Managera(online.sokker.org) - Sokker to gra piłkarska, która wystartowała w Polsce w 2004 roku. Był jednym z pierwszych tego typu gier, które posiadały graficzny symulator meczów oparty na technologii Adobe Flash. Zapewniło to grze niebywały sukces. Menadżer ten do dziś przewyższa inne platformy oferujące jedynie interfejs tekstowy. W marcu 2009 roku Sokker przekroczył liczbę 65 tysięcy użytkowników i rozprzestrzenił się na tereny 98 krajów świata, a sama gra dostępna jest w 36 językach. Aktualnie na dzień dzisiejszy jest niespełna 12 tysięcy.

Jak dołączyć? - Aby założyć konto dla swojej drużyny należy wypełnić formularz rejestracji zgodnie z poleceniami w nim podanymi. Po uzupełnieniu formularza automatycznie zostaje nam przydzielony zespół, a pełna aktywacja konta następuje w ciągu 3 dni. Jako prezes klubu dysponujemy pełną swobodą w zarządzaniu ekonomicznym, gospodarczym, sportowym i technicznym. Jeśli nie masz jeszcze konta w grze to możesz je założyć, klikając >> TEN LINK, znajdziecie mnie pod loginem: zyga22

Serdecznie zapraszam do dołączenia w szeregi Managerów z całego Świata
Pozdrawiam
19/12/18 17:09
zyga22sk :

Witajcie, pragnę wam przestawić piłkarskiego managera online(online.sokker.org) ,który niedawno obchodził swoje 14 urodziny. Może i wielu z was o nim słyszało, przygotowałem jednak troszkę dokładniejsze wiadomości na temat tej gry. Mam nadzieję że wklejając je tutaj nie łamię regulaminu tak więc zapraszam do krótkiej lekturki

Sokker Manager(online.sokker.org) - jest to darmowy manager piłkarski online, gra typu (MMOG). Jako jedna z pierwszych tego typu gier posiada wizualizacje meczów (3D i 2D).
Rozgrywka pozwala na objęcie stanowiska prezesa klubu piłkarskiego i kierowania nim etc.
Jako manager sam ustalasz skład jakim zagrasz w meczu ligowym, towarzyskim, a także masz szanse ustawić własną taktykę, oraz sam ustawiasz co chcesz trenować w danym sezonie.

>> Tak wygląda mecz(3D)
>> Tak wygląda ustawianie taktyki(przykład)

Historia Managera(online.sokker.org) - Sokker to gra piłkarska, która wystartowała w Polsce w 2004 roku. Był jednym z pierwszych tego typu gier, które posiadały graficzny symulator meczów oparty na technologii Adobe Flash. Zapewniło to grze niebywały sukces. Menadżer ten do dziś przewyższa inne platformy oferujące jedynie interfejs tekstowy. W marcu 2009 roku Sokker przekroczył liczbę 65 tysięcy użytkowników i rozprzestrzenił się na tereny 98 krajów świata, a sama gra dostępna jest w 36 językach. Aktualnie na dzień dzisiejszy jest niespełna 12 tysięcy.

Jak dołączyć? - Aby założyć konto dla swojej drużyny należy wypełnić formularz rejestracji zgodnie z poleceniami w nim podanymi. Po uzupełnieniu formularza automatycznie zostaje nam przydzielony zespół, a pełna aktywacja konta następuje w ciągu 3 dni. Jako prezes klubu dysponujemy pełną swobodą w zarządzaniu ekonomicznym, gospodarczym, sportowym i technicznym. Jeśli nie masz jeszcze konta w grze to możesz je założyć, klikając >> TEN LINK, znajdziecie mnie pod loginem: zyga22

Serdecznie zapraszam do dołączenia w szeregi Managerów z całego Świata
PozdrawiamOr to put it into English

Hello, I would like to introduce you to the football manager online (online.sokker.org), who recently celebrated his 14th birthday. Maybe many of you have heard about it, but I have prepared a little more detailed information about this game. I hope that pasting them here does not break the rules, so I invite you to a short reading

Sokker Manager (online.sokker.org) - is a free online football manager, type game (MMOG). As one of the first games of this type has visualizations of matches (3D and 2D).
Gameplay allows you to take the position of the chairman of a football club and manage it, etc.
As a manager, you determine the composition you play in a league match, a friendly match, and also you have the chance to set your own tactics, and you set what you want to train in a given season.

>> This is the match (3D)
>> This is how the tactics are set (example)

Manager's history (online.sokker.org) - Sokker is a football game that took off in Poland in 2004. He was one of the first games of this type that had a graphic match simulator based on Adobe Flash technology. This provided the game with unprecedented success. This manager still surpasses other platforms offering only a text interface. In March 2009, Sokker exceeded the number of 65,000 users and spread to 98 countries around the world, and the game itself is available in 36 languages. Currently, there are less than 12,000 today.

How to join? - To create an account for your team, complete the registration form according to the instructions given there. After completing the form, we are automatically assigned a team, and full activation of the account takes place within 3 days. As the club's president, we have complete freedom in economic, economic, sport and technical management. If you do not have an account in the game, you can create one by clicking >> TEN LINK, you will find me under the login: zyga22

I cordially invite you to join the ranks of managers from around the world
greetings