[Patch notes] wszystkie wersje od 1.6.25 - 29/07/2013 do najnowszej

21/01/14 20:19
Wersja 1.9.9 z dnia 21.01.14r.
21/01/14 20:25
Wersja 1.9.9 z dnia 21.01.2014r.