آموزش تاکتیک و استراتژی

09/05/16 22:08
سلام دوستان.
این موضوع رو باز کردم تا هرکسی میتونه راهنمایی کنه که چطور میتونیم استراتژی و تاکتیک جدید حمله یا دفاع بچینیم؟
07/06/18 13:25
یه تاکتیک قوی واسه کیفیت۶۵ ستاره معرفی کن
07/06/18 16:18
NOT IN THE RIGHT SECTION ITS ENGLISH HERE
10/06/18 15:34
Me no understand