☆♧{پرسپولیس} ♧☆ توسط ...... دزدیده شده

30/12/22 12:42
تیمم چند ماه پیش پرید.بعد من تیکت زدم تیمم پریده وسوالات جواب دادم تیممو دادید دوباره فرداش تیمم پرید دیگه بهانهٔ آوردید تیممو تا امروز ندادید حاجی وقتی تیممو گرفتید یه بار دادید با گرفتید نگاه کن ببین اول اون توی چه گوشی نصب شده