پروفایل Paulo Penteado

Domus Rugby - Brazil league


دیدن Paulo Penteadoدر بازی های سابلینت

Latest threads started by Paulo Penteado

موضوع ها ارسال ها بازدید ها ارسال قبلی
Possession . درتاریخ Paulo Penteado توسط 7 4033 اینجا . درتاریخ Ystrad توسط
Kicking success rate . درتاریخ Paulo Penteado توسط 0 6792 اینجا . درتاریخ Paulo Penteado توسط
Keeping 10 out of the ruck and getting them to pass . درتاریخ Paulo Penteado توسط 6 11110 اینجا . درتاریخ Coach qBaLL توسط

Latest threads replied by Paulo Penteado

موضوع ها ارسال ها بازدید ها ارسال قبلی
Possession . درتاریخ Paulo Penteado توسط 7 4033 اینجا . درتاریخ Ystrad توسط
Kicking success rate . درتاریخ Paulo Penteado توسط 0 6792 اینجا . درتاریخ Paulo Penteado توسط
Keeping 10 out of the ruck and getting them to pass . درتاریخ Paulo Penteado توسط 6 11110 اینجا . درتاریخ Coach qBaLL توسط
Tournament dissapeared . درتاریخ Ieuan Johns توسط 5 9156 اینجا . درتاریخ PierrotLL توسط
Open goal line and player kicks/passes . درتاریخ Random Citizen توسط 10 14126 اینجا . درتاریخ Juan Gelderblom توسط
Team Order . درتاریخ guest_1440158679320 توسط 2 9140 اینجا . درتاریخ Paulo Penteado توسط