پروفایل Jugular


دیدن Jugularدر بازی های سابلینت

Latest threads started by Jugular

موضوع ها ارسال ها بازدید ها ارسال قبلی
Good Defence . درتاریخ Jugular توسط 5 2700 اینجا . درتاریخ Jugular توسط
Profanity in the game . درتاریخ Jugular توسط 8 4012 اینجا . درتاریخ Waspy Tiger توسط
Players out of position . درتاریخ Jugular توسط 28 11969 اینجا . درتاریخ Silviu Stanciulescu توسط
Top 100 ranking . درتاریخ Jugular توسط 0 4027 اینجا . درتاریخ Jugular توسط

Latest threads replied by Jugular

موضوع ها ارسال ها بازدید ها ارسال قبلی
“Yesterday, MB seems so far away” . درتاریخ Fishguard & Goodwick… توسط 84 5406 اینجا . درتاریخ Peanut Butta توسط
New Patch 7.0 is a Mess . درتاریخ DHSFP توسط 36 4388 اینجا . درتاریخ Rewa.Hard توسط
Top 5 Annoying Players . درتاریخ PastorJack توسط 122 9846 اینجا . درتاریخ Black Monks توسط
To/Aan Askuus . درتاریخ The real Mayhem توسط 16 3865 اینجا . درتاریخ Black Monks توسط
Name your top 3! . درتاریخ The real Mayhem توسط 12 4627 اینجا . درتاریخ Fishguard & Goodwick… توسط
Juggernauts can't win without resorting to underhanded metho... . درتاریخ Dreadlocked warriors توسط 61 6508 اینجا . درتاریخ Dreadlocked warriors توسط
Hall of famers. . درتاریخ The Master توسط 32 6746 اینجا . درتاریخ The Master توسط
Good Defence . درتاریخ Jugular توسط 5 2700 اینجا . درتاریخ Jugular توسط
Problems accessing RM tonight . درتاریخ guest_1444417748347 توسط 9 3024 اینجا . درتاریخ DHSFP توسط
Sunday 20:00 hrs British Summer Time . درتاریخ Brian Greenfield توسط 20 7748 اینجا . درتاریخ Taffy's Dragons. توسط
Goodbye forum . درتاریخ Black Monks توسط 4 3501 اینجا . درتاریخ Jugular توسط
is this the place for a bit of a laugh and taking the piss o... . درتاریخ killerkiwis توسط 18 10237 اینجا . درتاریخ Jugular توسط
Developers - This game is dying and you are losing your best... . درتاریخ Welsh Wizzards توسط 49 15248 اینجا . درتاریخ Jokersss توسط
Squad sizes . درتاریخ guest_1441357061324 توسط 15 7301 اینجا . درتاریخ Waspy Tiger توسط
Introducing FAIRGAME . درتاریخ BeastieBoys توسط 83 19543 اینجا . درتاریخ Ian_B33 توسط
Vote on preferred changes . درتاریخ Waspy Tiger توسط 42 15241 اینجا . درتاریخ Taff y Ddraig-Segur توسط
A season into reduced MB . درتاریخ Taff y Ddraig-Segur توسط 32 11203 اینجا . درتاریخ killerkiwis توسط
Profanity in the game . درتاریخ Jugular توسط 8 4012 اینجا . درتاریخ Waspy Tiger توسط
Guild Challenge - opponent average star value . درتاریخ Xino73 توسط 8 5629 اینجا . درتاریخ killerkiwis توسط
Players out of position . درتاریخ Jugular توسط 28 11969 اینجا . درتاریخ Silviu Stanciulescu توسط