آموزش تاکتیک و استراتژی

سلام دوستان.
این موضوع رو باز کردم تا هرکسی میتونه راهنمایی کنه که چطور میتونیم استراتژی و تاکتیک جدید حمله یا دفاع بچینیم؟
یه تاکتیک قوی واسه کیفیت۶۵ ستاره معرفی کن
NOT IN THE RIGHT SECTION ITS ENGLISH HERE
Me no understand